ਭਾਰਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ – ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਚੂਦੀ

ਭਾਰਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ – ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਚੂਦੀ

ਭਾਰਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਕਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ…

ਇਸ ਸੈਕਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਸੈਕਸ ਦਾ ਰਾਜੇਸ਼਼ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਵਾਸਨਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਿਕਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਵਾਕਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁਣ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਆਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕਾ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ।
ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗਾ।

ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਗਿਆ।

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ।

ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ।

ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ।

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੋਟਲ ਆ ਗਿਆ।

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੇਂਦਰ ਗਿਆ, ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਗਏ ਸੀ।
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਜ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠਾਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੈਕਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।

ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ।
ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ।

ਪਰ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ – ਕੀ ਹੋਇਆ ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦੀ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਈ।

ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਟਲ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲੀਏ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਰਾਜੇਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।

ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਭਿੱਜਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ।

ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਕੁਝ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਰੇਨ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੇਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਮੀਂਹ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਆ ਗਏ, ਉਥੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਏ ਕੱਪੜੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ।

ਟਰੇਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ।

ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੁਦਸੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਲਝ ਗਏ।
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਕੁੱਕੜ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚੂਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।

ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਸੌਂ ਗਏ.

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੀ।

ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਰ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਮਣ-ਚੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।

ਇਸਦੀ ਵਧੀਕੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੈਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਚੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ – ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ … ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੀ ਚੂਤ ਨੂੰ ਚੁਦ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੂਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ – ਕੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਜੋ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਉਸਦੀ ਚੂਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਚੁਦਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਮੈਂ ਦਸ ਵੀਹ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਵੀਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ – ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬੋਲਿਆ – ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ – ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ.

ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ – ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ?
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਲਿਆਣੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ… ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ।

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ… ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ। ਰਾਜੇਸ਼ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੈਕਸ ਦੀ ਲਾਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੜਕ ਗਈ।
ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ।

ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ 8 ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ। ਕਲਿਆਣੀ ਨਗਰ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ – ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ?
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਡੋਮ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਰਿਹਾ।

ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ… ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਉਸਦੀ ਚੂਤ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚੂਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਨੀ ਸੈਕਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਉਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਕਦੋਂ?

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ- ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ… ਦੋ ਵਾਰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੰਮਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ… ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ – ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਹੀਂ… ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ?

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ – ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁਦੋਗੇ?

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ … ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੀ … ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਦਾਈ ਕਰੋਗੇ?

ਉਸ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ- ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ… ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜੇਸ਼਼ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ- ਬੱਸ ਏਦਾਂ ਹੀ।

ਉਹ- ਉਸ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ – ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਚੁਦਾਈ।

ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁਦਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁਦਾਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੀ.
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸੈਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਫ਼ੋਨ ਸਪੀਕਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ।

ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਦਾਈ ਕਰੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਈਫ ਸਵੈਪਿੰਗ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚੌਰਸ ਸੈਕਸ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ… ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ।

Escorts in Delhi

This will close in 0 seconds